Vành đai 2,5 sẽ mở theo quy hoạch qua quận Thanh Xuân, Hà Nội

Phát hành: 08-06-2021 Số lượt xem: 0

Vành đai 2,5 sẽ mở theo quy hoạch qua quận Thanh Xuân, Hà Nội có chiều dài khoảng 2,9 km.

 

 

Vành đai 2,5 sẽ mở theo quy hoạch qua quận Thanh Xuân, Hà Nội có chiều dài khoảng 2,9 km. Trên địa bàn quận này, Vành đai 2,5 đã có một đoạn hiện hữu là đường Hoàng Đạo Thúy, tính từ đoạn gần nút giao với Nguyễn Thị Thập.

 

Theo quy hoạch, Vành đai 2,5 sẽ mở qua quận Thanh Xuân đi qua đường Nhân Hòa, Quan Nhân và hướng về Nguyễn Trãi.

 

Theo quy hoạch, Vành đai 2,5 sẽ đi qua đoạn gần ga Thượng Đình, cắt qua đường Khương Đình.

 

Vành đai 2,5 qua quận Thanh Xuân đã xây dựng cầu qua sông Tô Lịch, đoạn gần nút giao Thượng Đình - Khương Đình.

 

Sơ đồ Vành đai 2,5 từ Hoàng Đạo Thúy đến Nguyễn Trãi.

 

Đoạn Vành đai 2,5 này có đoạn ngắn trùng với đường Khương Đình.

 

Theo quy hoạch, một số nhà dân hai bên đường Khương Đình sẽ bị thu hồi đất. Tuy nhiên, trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 vẫn chưa có thông tin về việc thu hồi đất làm Vành đai 2,5 qua quận Thanh Xuân.

 

Cây cầu nằm trên Vành đai 2,5 qua sông Tô Lịch mới được xây dựng gần đây.

 

Từ sông Tô Lịch, Vành đai 2,5 sẽ mở theo quy hoạch đi qua phường Khương Đình, cắt đường Khương Trung đoạn gần chợ Khương Đình.

 

Vành đai 2,5 sẽ mở theo quy hoạch qua quận Thanh Xuân kết thúc ở đoạn Đầm Hồng.

 

Sơ đồ đoạn Vành đai 2,5 đi qua đường Khương Trung.

 

Tuyến có đoạn đi men theo Đầm Hồng.

 

Trên địa bàn quận Thanh Xuân, Vành đai 2,5 kết thúc khi hết Đầm Hồng.

 

Đoạn tiếp theo của tuyến Vành đai 2,5 sẽ mở theo quy hoạch thuộc địa bàn quận Hoàng Mai. Trên thực tế, đoạn thuộc quận Hoàng Mai đã thi công nhiều năm qua nhưng chưa hoàn thành do vướng mặt bằng.

(Sơ đồ trong bài viết mang tính tương đối, căn cứ theo bản đồ quy hoạch phân khu H2-2 và H2-3).

Nguồn: Vietnammoi.Vn