LỄ HỘI TREO CỔ VÀ HIẾN TẾ CON TRÂU SỐNG TẠI NGÔI ĐỀN LINH THIÊNG [ NHADATSO1]

Một số ngôi Đền vô cùng Linh thiêng và Huyền bí...nhân dịp đầu năm có tổ chức lễ treo cổ 1 con Trâu đang còn sống...để hiến tế cho Thần Linh tại một số ngôi đền rất Linh thiêng...với hơn 50 Nam thanh niên khỏe mạnh,sẽ kéo và giật con Trâu,treo lên cành cây cho đến chết để cúng Thần...theo Nhadatso1.vn

Một số ngôi Đền vô cùng Linh thiêng và Huyền bí...nhân dịp đầu năm có tổ chức lễ treo cổ 1 con Trâu đang còn sống...để hiến tế cho Thần Linh tại một số ngôi đền rất Linh thiêng...với hơn 50 Nam thanh niên khỏe mạnh,sẽ kéo và giật con Trâu,treo lên cành cây cho đến chết để cúng Thần...theo Nhadatso1.vn