Lễ hội ngày đầu năm tại Đền Nhược Sơn,huyện Văn yên,tỉnh Yên Bái [Nhamatphohanoi.com.vn]

Lễ hội ngày đầu năm tại Đền Nhược Sơn,huyện Văn yên,tỉnh Yên Bái...Hàng năm cứ vào đêm ngày 19 và cả ngày 20 tháng Giêng nhân dân huyện Văn Yên ,Yên Bái và khách du lịch toàn quốc lại đổ về đền Nhược Sơn để dự lễ Cúng tiến và cầu xin Thần linh ban tài ban lộc và sức khỏe cho toàn thể Nhân dân.Đây là 1 nghi lễ Trang trọng và Linh thiêng,sẽ mang lại may mắn cho mọi người trong cả năm...theo Nhamatphohanoi.vn

Lễ hội ngày đầu năm tại Đền Nhược Sơn,huyện Văn yên,tỉnh Yên Bái...Hàng năm cứ vào đêm ngày 19 và cả ngày 20 tháng Giêng nhân dân huyện Văn Yên ,Yên Bái và khách du lịch toàn quốc lại đổ về đền Nhược Sơn để dự lễ Cúng tiến và cầu xin Thần linh ban tài ban lộc và sức khỏe cho toàn thể Nhân dân.Đây là 1 nghi lễ Trang trọng và Linh thiêng,sẽ mang lại may mắn cho mọi người trong cả năm...theo Nhamatphohanoi.com.vn