Bảng giá đất thuộc địa bàn quận Thanh Xuân

Bảng giá đất thuộc địa bàn quận Thanh Xuân.

(Kèm theo Quyết định số: 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố Hà Nội)

Phát hành: 12-02-2019 Số lượt xem: 0