a- Tin vip : Đứng đầu danh sách tin rao trên Trang chủ, tiêu đề tin là chữ in thường mầu đỏ.
Đơn giá 20.000vnđ/1 ngày.
b- Tin Hot : Đứng đầu danh sách tin rao, sau Tin Vip trên Trang chủ là chữ in thường mầu da
cam.
Đơn giá 10.000vnđ. 1 ngày.
c- Làm mới tin (đưa tin lên trên cùng) miễn phí.
d- Tin Thường : là đăng miễn phí
Mọi chi tiết liên hệ Hotline : 0363237598
Email: Infonhamatphohanoi@gmail.com
Trân trọng!